Home » Nahwu Bab Ataf
1. apa yang dimaksud dengan ataf secara umum?
رد اخر الكالم على اوله حتى يصير اعرابه الثاني كاالعراب االولي

Meletakkan akhir kalimat kedua kepada kalimat yang pertama sehingga jadilah perubahan kalimat yang kedua sama seperti kalimat pertama

Contoh: قام عمر و زيد
(Kasyful musykil H. 206)
ATAF BAYAN
عطف البىان = هوالتابع المشبه لنعت في توضيح متبوعه ان كان معرفة و تخصيصه ان كان نكرة
“Ataf bayan adalah Ataf yang menyerupai sifat yang berasal dari isem jamed yang menjelaskan matbu’nya, seandainya matbu’nya ma’rifah maka ataf bayan berfungsi untuk menjelaskanya, dan jika matbu`nya nakirah maka ataf bayan berfungsi untuk mengkhususkanya.”
• Contoh Matbu`nya ma`rifah : حضر زيد أخوك
• Contoh matbu’nya nakirah : إشتريت ثوبا قميصا
{Ref: mutammimah./ hal.89}
Perbedaan Ataf Bayan Dan Badal
ATAF NUSUQ :
التابع الذى يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة
“Tabe’ yang terletak diantara ma’tuf dan ma’tuf a’laih yang di iringi oleh huruf ataf yang 10.”
{Ref: mutammimah./ hal91.}

HURUF ATAF ADA 10:

1. و
6. إما
2. ف
7. بل
3. ثم
8. لا
4. أو
9. لكن

5. إم

10. حتى
NOTE :

Kebiasaannya, sesuatu yg bisa di ataf bayan maka bisa di badal

A. kecuali tertegah badal pada 2 tempat yaitu:

1. Wajib sebut ataf bayan
Contoh: هند قام ذيدأخوها
2.Tertegah bertempat badal pada tempat ataf bayan.

{karena jika di badal,maka terhimpunya huruf nida’ dan alif lam.}

Contoh: ياذيدالحرث

B. kecuali tertegah ataf bayan pada 2 tempat yaitu:

1. apabila adalah yang pertama lebih jelas daripada yang ke2.
Contoh: عيس قلون قرأ
2. apabila tabe’ lebih ma’rifah daripada matbu’nya.
Contoh: فيه أية قل قلون عيس
{ref: mutammimah\jld 2}

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *